е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП - 6 / 5.10.2016 г.

"Доставка чрез покупка на 2 броя нови автомобила за ДСП, гр. Карнобат и ЦНСТ, с. Искра"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.7.2021 г.
Файлове актуални към: 24.7.2021 г.

Допълнителна информация № 1 / 5.10.2016 г.

Публикувано на: 05.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ukazanya.pdf 24.7.2021 г.

Обява № 2 / 5.10.2016 г.

Публикувано на: 05.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obyava.pdf 24.7.2021 г.

Проект на договор № 3 / 5.10.2016 г.

Публикувано на: 05.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt dogovor.pdf 24.7.2021 г.

№ 4 / 5.10.2016 г.

Публикувано на: 05.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obraztci.doc 24.7.2021 г.

Техническа спецификация № 5 / 5.10.2016 г.

Публикувано на: 05.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska specifikacia.pdf 24.7.2021 г.

Протокол № 6 / 1.11.2016 г.

Публикувано на: 01.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 24.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 3.11.2016 г.

Публикувано на: 03.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 24.7.2021 г.