е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-54 / 21.4.2017 г.

Романт н аулици и общински пътища н а територията на община Роман

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.1.2021 г.
Файлове актуални към: