е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Пазарна консултация ПК-5 / 19.7.2019 г.

Пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет "Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект "Дейности по реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Болярово" по две обособени позиции" Обособена позиция №1 "Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Болярово" Обособена позиция №2 "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Болярово"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Пазарни консултации № 1 / 19.7.2019 г.

Публикувано на: 19.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.pdf 19.5.2021 г.

Техническа спецификация № 2 / 19.7.2019 г.

Публикувано на: 19.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 19.5.2021 г.

КСС № 3 / 19.7.2019 г.

Публикувано на: 19.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС улици_град_ОП1.xls 19.5.2021 г.

КСС № 4 / 19.7.2019 г.

Публикувано на: 19.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС улици_села_ ОП2.xls 19.5.2021 г.

Образци на документи № 5 / 19.7.2019 г.

Публикувано на: 19.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец_оферта_улици.doc 19.5.2021 г.

Решение за класиране на участници № 6 / 19.8.2019 г.

Публикувано на: 19.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране на участниците №РД-5-405 от дата 19.08.2019г..pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 7 / 19.8.2019 г.

Публикувано на: 19.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОФЕРТА ИЛВА-ХГ ООД.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 8 / 19.8.2019 г.

Публикувано на: 19.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОФЕРТА АЛТРАМ ЕООД.pdf 19.5.2021 г.