е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-94 / 4.2.2019 г.

"ПОЧИСТВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОВОДИМОСТ НА РЕЧНИ КОРИТА В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА С. ЧЕРКОВО, ОБЩ. КАРНОБАТ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Обява № 1. / 6.2.2019 г.

Публикувано на: 06.02.2019 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 22.1.2021 г.

Информация за обява № 2. / 6.2.2019 г.

Публикувано на: 06.02.2019 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за публикувана обява.pdf 22.1.2021 г.

Информация за обява № 3. / 6.2.2019 г.

Публикувано на: 06.02.2019 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за публкувана обява.pdf 22.1.2021 г.

Допълнителна информация № 4. / 6.2.2019 г.

Публикувано на: 06.02.2019 г.
Коментар: Допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнителна информация.pdf 22.1.2021 г.

Техническа спецификация № 5. / 6.2.2019 г.

Публикувано на: 06.02.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 22.1.2021 г.

Образци № 6. / 6.2.2019 г.

Публикувано на: 06.02.2019 г.
Коментар: образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 22.1.2021 г.

Проект на договор № 7. / 6.2.2019 г.

Публикувано на: 06.02.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.pdf 22.1.2021 г.

Информация за удължаване на срок № 8. / 15.2.2019 г.

Публикувано на: 15.02.2019 г.
Коментар: Информация за удължаване на срок
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 9. / 21.2.2019 г.

Публикувано на: 21.02.2019 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10. / 27.2.2019 г.

Публикувано на: 27.02.2019 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor Bulimpeks BG EOOD.pdf 22.1.2021 г.