е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-4 / 2.2.2015 г.

Рехабилитация и текущ ремонт на уличната мрежа в гр. Дупница през 2015 г по три обособени позиции

АОП (Интернет адрес): http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=666897&newver=2
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 2.2.2015 г.

Публикувано на: 02.02.2015 г.
Коментар: Документация за участие в обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 dokumentaciqAsfalt2015.rar 16.1.2021 г.

Обявление за ОП № ОП-4(1) / 2.2.2015 г.

Публикувано на: 02.02.2015 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvAsv.pdf 16.1.2021 г.

Решение за откриване № Решение 4 / 2.2.2015 г.

Публикувано на: 02.02.2015 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка ОП-4/02.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshAsv.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 16.3.2015 г.

Публикувано на: 16.03.2015 г.
Коментар: Протокол 1 от 16.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protOP4.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 25.3.2015 г.

Публикувано на: 25.03.2015 г.
Коментар: Протокол 2 от 25.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol2.pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № ОП-4(2) / 25.3.2015 г.

Публикувано на: 25.03.2015 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) img41.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 7.4.2015 г.

Публикувано на: 07.04.2015 г.
Коментар: Протокол 3 от 03.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) prot3asfaltR.pdf 16.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 540 / 7.4.2015 г.

Публикувано на: 07.04.2015 г.
Коментар: Решение за класиране на участниците
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 02011500.PDF 16.1.2021 г.

Информация за сключен договор № 42-01-89 / 14.5.2015 г.

Публикувано на: 14.05.2015 г.
Коментар: Информация за сключен договор към АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info666897.pdf 16.1.2021 г.

Информация за сключен договор № / 22.5.2015 г.

Публикувано на: 22.05.2015 г.
Коментар: Договори и приложения към тях
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Доовори.rar 16.1.2021 г.