е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сухиндол

Обществена поръчка ОП-9 / 13.6.2017 г.

Доставка на хранителни продукти по 10 обособени позиции за реализация на проект по договор BG05FMOP001-3.002-0082-С01 "Осигуряване на топъл обяд - 2016" по оперативна програма за храни и /или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на нуждаещите се лица в България

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № /

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plastane hrani to 21.02.20.pdf 22.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 13.6.2017 г.

Публикувано на: 13.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение Топъл обяд.pdf 22.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 13.6.2017 г.

Публикувано на: 13.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление Топъл обяд.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.6.2017 г.

Публикувано на: 13.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentacia hrani TO.doc 22.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 24.7.2017 г.

Публикувано на: 24.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение ч.57, ал. ППЗОП ТО.docx 22.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № / 17.8.2017 г.

Публикувано на: 17.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Rechen izpaln TO.pdf 22.1.2021 г.

Протоколи и доклад № / 17.8.2017 г.

Публикувано на: 17.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prot 1,2 i dokl TO.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 21.9.2017 г.

Публикувано на: 21.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog TO.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № / 5.10.2017 г.

Публикувано на: 05.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) споразумение от 05.10.2017г..pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 6.10.2017 г.

Публикувано на: 06.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plastane hrani to 05.10.17.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 8.11.2017 г.

Публикувано на: 08.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plastane hrani to 07.11.17.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 12.12.2017 г.

Публикувано на: 12.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plastane hrani to 11.12.17.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 8.1.2018 г.

Публикувано на: 08.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plastane hrani to 05.01.18.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 8.2.2018 г.

Публикувано на: 08.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plastane hrani to 07.02.18.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 15.3.2018 г.

Публикувано на: 15.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plastane hrani to 13.03.2018.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 23.4.2018 г.

Публикувано на: 23.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plastane hrani to 10.04.2018.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 14.5.2018 г.

Публикувано на: 14.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plastane hrani to 04.05.2018.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 26.6.2018 г.

Публикувано на: 26.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plastane hrani to 08.06.2018.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plastane hrani to 27.06.2018.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plastane hrani to 03.08.2018..PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plastane hrani to 11.09.2018..PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 8.10.2018 г.

Публикувано на: 08.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plastane hrani 04.10.18.PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 12.11.2018 г.

Публикувано на: 12.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plastane hrani 07.11.18.PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 12.12.2018 г.

Публикувано на: 12.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plastane hrani 10.12.18.PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 9.1.2019 г.

Публикувано на: 09.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plastane hrani to 07.01.19.PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 26.2.2019 г.

Публикувано на: 26.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plastane hrani to 11.02.19.PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 10.4.2019 г.

Публикувано на: 10.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plastane hrani to 07.03.19.PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 10.4.2019 г.

Публикувано на: 10.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plastane hrani to 04.04.2019.PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 15.5.2019 г.

Публикувано на: 15.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plastane hrani to 13.05.19.PDF 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 19.6.2019 г.

Публикувано на: 19.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plastane hrani 17.06.19.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 7.10.2019 г.

Публикувано на: 07.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plastane hrani to 04.09.2019-1.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 7.10.2019 г.

Публикувано на: 07.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plastane hrani to 04.09.2019-2.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № / 27.12.2019 г.

Публикувано на: 27.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) споразумение от 27.12.2019г..pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 8.1.2020 г.

Публикувано на: 08.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plastane hrani to 11.11.19.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 29.1.2020 г.

Публикувано на: 29.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plastane hrani to 20.01.20.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 28.2.2020 г.

Публикувано на: 28.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plastane hrani to 21.02.20.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plastane hrani to 09.03.20.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 10.4.2020 г.

Публикувано на: 10.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plastane hrani to 07.04.20.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 8.5.2020 г.

Публикувано на: 08.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plastane hrani to 08.05.2020.pdf 22.1.2021 г.

Гаранции № / 23.6.2020 г.

Публикувано на: 23.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Върната гаранция 22.06.2020г..pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 3.11.2020 г.

Публикувано на: 03.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane hrani 21.10.20.pdf 22.1.2021 г.