е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Публично състезание 12-96 / 29.8.2019 г.

"ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРОЕКТ "ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД И ПРИЛЕЖАЩИ ПРОСТРАНСТВА В ГР. НИКОПОЛ - ПОДОБЕКТ: "ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД", НАХОДЯЩ СЕ В УПИ І -19, 1128, 1205, 1171 В КВ. 24, В ГР. НИКОПОЛ".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Други документи № 12-96 / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПРОЕКТ.rar 21.6.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-96 / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление.pdf 21.6.2021 г.

Образци № 12-96 / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 21.6.2021 г.

Образци № 12-96 / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 21.6.2021 г.

Документация за участие № 12-96 / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 21.6.2021 г.

Решения за откриване № 12-96 / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация.pdf 21.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12-96 / 2.10.2019 г.

Публикувано на: 02.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение цени.pdf 21.6.2021 г.

Протокол на комисия № 12-96 / 10.10.2019 г.

Публикувано на: 10.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 протоколи.rar 21.6.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 12-96 / 10.10.2019 г.

Публикувано на: 10.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение смр.pdf 21.6.2021 г.