е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-15 / 28.11.2018 г.

Изготвяне на работен проект на обект: "Основен ремонт на горски пътища, изграждане и ремонт на водоизточници" във връзка с кандидатстване на Община Кресна по подмярка 8.3 "Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития" от мярка 8 "Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Обявление по ЗОП № / 28.11.2018 г.

Публикувано на: 28.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проектиране пожар.doc 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.11.2018 г.

Публикувано на: 28.11.2018 г.
Коментар: документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1536587097-1.docx 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 6.12.2018 г.

Публикувано на: 06.12.2018 г.
Коментар: удължаване на срока
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) udaljpo.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 11.12.2018 г.

Публикувано на: 11.12.2018 г.
Коментар: протокол от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обществена поръчка проектиране горски пътищ и водоизточници.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 21.12.2018 г.

Публикувано на: 21.12.2018 г.
Коментар: договор, цена и техническо предложение на изпълнителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор пожар.pdf 16.1.2021 г.