е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-1 / 12.2.2020 г.

Избор на борсов посредник за провеждане на процедура по чл. 79, ал.1, т.7 от ЗОП с предмет: "Доставка на Бензин А95 био и дизел за нуждите на Община Лом и ОП "Чистота" за една година.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.2.2020 г.
Файлове актуални към: 22.2.2020 г.

Документация за участие № 1 / 12.2.2020 г.

Публикувано на: 12.02.2020 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_D_1.pdf 22.2.2020 г.