е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-7 / 5.7.2019 г.

"Доставка чрез покупка на специализирана техника за поддържане на обществени територии на Община Лом по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на един брой употребяван специализиран автомобил за събиране и извозване на биоразградими зелени отпадъци" Обособена позиция № 2 "Доставка на един брой употребявано специализирано оборудване - цистерна с автономен двигател и агрегат с помпа за ръчно и машинно напояване на зелената система"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie d7.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie d7.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq d7.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci.rar 7.5.2021 г.

Документация за участие № 5 / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ts op1.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 6 / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ts op2.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 7 / 30.7.2019 г.

Публикувано на: 30.07.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ceni d7.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 2.8.2019 г.

Публикувано на: 02.08.2019 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL_1_D_7.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 2.8.2019 г.

Публикувано на: 02.08.2019 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL_2_D_7.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 2.8.2019 г.

Публикувано на: 02.08.2019 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL_3_D_7.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 2.8.2019 г.

Публикувано на: 02.08.2019 г.
Коментар: Решение №18 за определен изпъллнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) RESHENIE_18_D_7.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 20.8.2019 г.

Публикувано на: 20.08.2019 г.
Коментар: Договор за ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_165_OP_1_.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 20.8.2019 г.

Публикувано на: 20.08.2019 г.
Коментар: Договор за ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_166_OP_2_.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 14 / 20.8.2019 г.

Публикувано на: 20.08.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_vazl_por_D_7.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 15 / 24.9.2019 г.

Публикувано на: 24.09.2019 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvl.pr.dog_d_7_op1.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 16 / 24.9.2019 г.

Публикувано на: 24.09.2019 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvl.pr.dog_d_7_op2.pdf 7.5.2021 г.