е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП - 48 / 8.12.2016 г.

"Осигуряване на публичност и визуализация и провеждане на информационни кампании по проект №BG16RFOP001-2.001-0165-C01 "Подобряване качеството на живот, чрез прилагане мерки за повишаване енергийна ефективност в жилищни сгради в град Ивайловград" с 2 обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 1 / 8.12.2016 г.

Публикувано на: 08.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) docx_Obrazec_Obqava.doc 18.1.2021 г.

Обява за събиране на оферти № 2 / 8.12.2016 г.

Публикувано на: 08.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 8.12.2016 г.

Публикувано на: 08.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia.rar 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 15.3.2017 г.

Публикувано на: 15.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Jilishtni sgradi.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 5 / 3.5.2017 г.

Публикувано на: 03.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол_публичност_Jilishten sektor.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 2.6.2017 г.

Публикувано на: 02.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Жилищни ОП № 1.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 2.6.2017 г.

Публикувано на: 02.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Жилищни ОП № 2.pdf 18.1.2021 г.