е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-39 / 31.5.2017 г.

"Изпълнение на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на ПГССЛП, гр.Карнобат" във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-3.002-0027 "Реконструкция и обновяване на материалната база на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. Карнобат" по ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. процедура BG16RFOP001- 3.002 "Подкрепа за професионалните училища в Република България".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 13. /

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie 2.1..pdf 22.1.2021 г.

Решение № 1. / 2.6.2017 г.

Публикувано на: 02.06.2017 г.
Коментар: Rehenie
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie(2) PGSSLP.pdf 22.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 2.6.2017 г.

Публикувано на: 02.06.2017 г.
Коментар: Obyavlenie
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie PGSSLP.pdf 22.1.2021 г.

Документация за обществена поръчка № 3. / 2.6.2017 г.

Публикувано на: 02.06.2017 г.
Коментар: Dokumentacia
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Documentacia PGSSLP.pdf 22.1.2021 г.

Образци № 4. / 2.6.2017 г.

Публикувано на: 02.06.2017 г.
Коментар: Obrazci
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci PGSSLP.docx 22.1.2021 г.

Проект на договор № 5. / 2.6.2017 г.

Публикувано на: 02.06.2017 г.
Коментар: Proekt na dogovor
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt na dogovor.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 6. / 2.6.2017 г.

Публикувано на: 02.06.2017 г.
Коментар: Tehn. proekt
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 1_Сграда_ПГССЛП.rar 22.1.2021 г.

Други документи № 7, / 2.6.2017 г.

Публикувано на: 02.06.2017 г.
Коментар: Tehn. proekt
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 2_Физкултурен_салон.rar 22.1.2021 г.

Други документи № 8. / 2.6.2017 г.

Публикувано на: 02.06.2017 г.
Коментар: Tehn. proekt
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 3_Спомагателна_сграда.rar 22.1.2021 г.

Други документи № 9. / 2.6.2017 г.

Публикувано на: 02.06.2017 г.
Коментар: Tehn.proekt
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 4_Парна_централа.rar 22.1.2021 г.

Други документи № 10. / 2.6.2017 г.

Публикувано на: 02.06.2017 г.
Коментар: Tehn. proekt
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 5_площадково_ВиК.rar 22.1.2021 г.

Други документи № 11. / 2.6.2017 г.

Публикувано на: 02.06.2017 г.
Коментар: Tehn. proekt
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 6_Благоустройство.rar 22.1.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изм. или доп. информация № 14.Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация / 5.6.2017 г.

Публикувано на: 05.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za odobrqvane na obqvlenie za izmenenie (2).pdf 22.1.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 12. / 9.6.2017 г.

Публикувано на: 09.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie 1.pdf 22.1.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изм. или доп. информация № 15.Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация / 3.7.2017 г.

Публикувано на: 03.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za odobrqvane na obqvlenie za izmenenie 03.07.pdf 22.1.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 16. / 3.7.2017 г.

Публикувано на: 03.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie 03.07.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 17. / 21.8.2017 г.

Публикувано на: 21.08.2017 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 22.1.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 18. / 17.10.2017 г.

Публикувано на: 17.10.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie za otvarqne na cenovi oferti.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 20 / 23.10.2017 г.

Публикувано на: 23.10.2017 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 22.1.2021 г.

Доклад № 21 / 23.10.2017 г.

Публикувано на: 23.10.2017 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.pdf 22.1.2021 г.

Решение № 22 / 23.10.2017 г.

Публикувано на: 23.10.2017 г.
Коментар: Решение за определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie RD 865.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 19. / 23.10.2017 г.

Публикувано на: 23.10.2017 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 23 / 17.11.2017 г.

Публикувано на: 17.11.2017 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor za izpalnenie.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 24 / 16.10.2018 г.

Публикувано на: 16.10.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация за изпълнен договор.pdf 22.1.2021 г.