е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-7 / 25.2.2019 г.

["Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект BG16M1OP002-4.003-0013 "Укрепване на свлачища в кв. Боруна", град Лом, по две обособени позиции: Обособена позиция№1: Организиране и провеждане на публични събития и публикации Обособена позиция №2: Изработване на билборд, постоянна табела и банер

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Коментар: Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) INFO_OBJAVA_U_7.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Коментар: Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OBJAVA_U_7_2019.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_OBJAVA_U_7_2019.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Za_saita.rar 23.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 6.3.2019 г.

Публикувано на: 06.03.2019 г.
Коментар: Съобщение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) suobshtenie u7.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 6 / 6.3.2019 г.

Публикувано на: 06.03.2019 г.
Коментар: Заповед
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) zapoved u7.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 7.3.2019 г.

Публикувано на: 07.03.2019 г.
Коментар: Информация за удължаване срок на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info udalgavane srok U-7.pdf 23.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 8 / 18.3.2019 г.

Публикувано на: 18.03.2019 г.
Коментар: Съобщение за прекратяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) saobshtenie_prekr_OP-U-7.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 20.3.2019 г.

Публикувано на: 20.03.2019 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 20.3.2019 г.

Публикувано на: 20.03.2019 г.
Коментар: Утвърден Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 16.4.2019 г.

Публикувано на: 16.04.2019 г.
Коментар: Договор 77
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_77_.pdf 23.1.2021 г.