е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-21 / 10.9.2015 г.

Борсова сделка за доставка на гориво

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Решение за откриване № 42-01-162/10.09.2015 / 10.9.2015 г.

Публикувано на: 10.09.2015 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) gorivoresh.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № / 15.10.2015 г.

Публикувано на: 15.10.2015 г.
Коментар: Договор с борсов посредник
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DOGOVOR B. PREDSTAVITELSTWO.PDF 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № / 15.10.2015 г.

Публикувано на: 15.10.2015 г.
Коментар: Договор за доставка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) BORSOV DOGOVOR.PDF 19.5.2021 г.

Информация за сключен договор № 42-01-162 (1) / 15.10.2015 г.

Публикувано на: 15.10.2015 г.
Коментар: Информация за сключен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ifodogOP21.pdf 19.5.2021 г.