е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-100 / 2.4.2019 г.

"ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ДВУЕТАЖНА СГРАДА В МЛЕЧНА КУХНЯ НА ПЪРВИ ЕТАЖ И ОФИСИ НА ВТОРИЯ ЕТАЖ В УПИ ХІV - 1459, КВ. 92 ПО ПЛАНА НА ГР. КАРНОБАТ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Решение № 1. / 3.4.2019 г.

Публикувано на: 03.04.2019 г.
Коментар: Rehenie
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Rehenie za otkrivane.pdf 19.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 3.4.2019 г.

Публикувано на: 03.04.2019 г.
Коментар: Obyavlenie za porachka
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obyavlenie za porachka.pdf 19.1.2021 г.

Документация № 3. / 3.4.2019 г.

Публикувано на: 03.04.2019 г.
Коментар: Dokumentacya
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentacya.pdf 19.1.2021 г.

Образци № 4. / 3.4.2019 г.

Публикувано на: 03.04.2019 г.
Коментар: Obrazci
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.docx 19.1.2021 г.

ЕЕДОП № 5. / 3.4.2019 г.

Публикувано на: 03.04.2019 г.
Коментар: EEDOP
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) espd-request.pdf 19.1.2021 г.

ЕЕДОП № 6. / 3.4.2019 г.

Публикувано на: 03.04.2019 г.
Коментар: EEDOP
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) espd-request.xml 19.1.2021 г.

Декларация за приемане на договора № 7. / 3.4.2019 г.

Публикувано на: 03.04.2019 г.
Коментар: Deklaracya dogovor
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Deklaracya dogovor.docx 19.1.2021 г.

Образци № 8. / 3.4.2019 г.

Публикувано на: 03.04.2019 г.
Коментар: Deklaracya materiali
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Deklaracya materiali.doc 19.1.2021 г.

Образци № 9. / 3.4.2019 г.

Публикувано на: 03.04.2019 г.
Коментар: KSS - oferta
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSS oferta.xls 19.1.2021 г.

Проект на договор № 10. / 3.4.2019 г.

Публикувано на: 03.04.2019 г.
Коментар: Proekt na dogovor
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor SMR.doc 19.1.2021 г.

Други документи № 11. / 3.4.2019 г.

Публикувано на: 03.04.2019 г.
Коментар: Raboten proekt
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Raboten proekt.rar 19.1.2021 г.

Други документи № 12. / 3.4.2019 г.

Публикувано на: 03.04.2019 г.
Коментар: Doklad obsledvane EE
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad obsledvane ЕЕ.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 13. / 3.4.2019 г.

Публикувано на: 03.04.2019 г.
Коментар: Tehn. pasport po chasti
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Tehn. pasport po chasti.rar 19.1.2021 г.

Други документи № 14. / 3.4.2019 г.

Публикувано на: 03.04.2019 г.
Коментар: Tehnicheski pasport
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheski pasport.pdf 19.1.2021 г.

Протокол № 15. / 22.5.2019 г.

Публикувано на: 22.05.2019 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 19.1.2021 г.

Протокол № 16. / 6.6.2019 г.

Публикувано на: 06.06.2019 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 19.1.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 17. / 6.6.2019 г.

Публикувано на: 06.06.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 19.1.2021 г.

Протокол № 18. / 11.6.2019 г.

Публикувано на: 11.06.2019 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 19.1.2021 г.

Решение № 19. / 11.6.2019 г.

Публикувано на: 11.06.2019 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie RD 359 za izbor na izpylnitel.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 20. / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор- Партньори.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 21. / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 22. / 20.1.2020 г.

Публикувано на: 20.01.2020 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление приключил договор.pdf 19.1.2021 г.