е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка С-4 / 4.4.2018 г.

"Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) в изпълнение на проект "Осигуряване на устойчива социална среда за деца в община Лом" по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция 1: "Обновяване на сграда (бивш "Дом за деца лишени от родителски грижи") и част от прилежащият й терен и преустройство на етаж от сградата за разкриване на "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства""; Обособена позиция 2: "Преустройство, реконструкция и ново строителство - пристройка към едноетажна сграда за разкриване на "Преходно жилище за деца от 15-18 годишна възраст"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 10.4.2018 г.

Публикувано на: 10.04.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie s4.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 10.4.2018 г.

Публикувано на: 10.04.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie s4.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 10.4.2018 г.

Публикувано на: 10.04.2018 г.
Коментар: Документация и методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq i metodoka s4.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 10.4.2018 г.

Публикувано на: 10.04.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS s4.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 10.4.2018 г.

Публикувано на: 10.04.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 00_Obrazci_injenering_lom_OPRR.rar 24.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 10.4.2018 г.

Публикувано на: 10.04.2018 г.
Коментар: Енергийно обследване и технически паспорти за дневен център
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dneven_centar_za_ceca_s_uvrejdaniq.rar 24.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 10.4.2018 г.

Публикувано на: 10.04.2018 г.
Коментар: Енергийно обследване и технически паспорти за преходно жилище
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Prehodno_jilishte.rar 24.1.2021 г.

Документация за участие № 8 / 14.5.2018 г.

Публикувано на: 14.05.2018 г.
Коментар: Решение за изменение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshejie izmenenie s-4.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 13.6.2018 г.

Публикувано на: 13.06.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr1 s4.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 10 / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) s4 ceni.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 9.7.2018 г.

Публикувано на: 09.07.2018 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr2 s4.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 9.7.2018 г.

Публикувано на: 09.07.2018 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr3 s4.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 9.7.2018 г.

Публикувано на: 09.07.2018 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) doklad s4.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 14 / 9.7.2018 г.

Публикувано на: 09.07.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 13.8.2018 г.

Публикувано на: 13.08.2018 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_155.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 16 / 13.8.2018 г.

Публикувано на: 13.08.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_vazl_porachka_OP_2.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 17 / 28.8.2018 г.

Публикувано на: 28.08.2018 г.
Коментар: Решение за прекратяване на процедура на ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie prekr. S-4.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 18 / 11.9.2018 г.

Публикувано на: 11.09.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка - прекратяване на ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ovqvl prekrat OP 1.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 19 / 29.11.2019 г.

Публикувано на: 29.11.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор за ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_prikl_dogovor_S_4_2018.pdf 24.1.2021 г.