е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Публична покана ЗОП-ПП-1 / 11.4.2016 г.

"Ремонт и изграждане на общинска пътна инфраструктура в община Брусарци, област Монтана", включваща обектите: 1. Направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък (0-40 мм) с дебелина 15 см в гр. Брусарци; 2. Направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък (0-40 мм) с дебелина 15 см в с. Крива бара, община Брусарци; 3. Направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък (0-40 мм) с дебелина 15 см в с. Василовци, община Брусарци; 4. Ремонт и изграждане общински път MON 2063 с. Киселево; 5. Ремонт и изграждане общински път MON 1062 с. Буковец; 6. Ремонт и изграждане общински път MON 1062 с. Смирненски;

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.1.2021 г.
Файлове актуални към: 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-1 / 2 / 11.4.2016 г.

Публикувано на: 11.04.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация-път 2016.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-1 / 3 / 11.4.2016 г.

Публикувано на: 11.04.2016 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС-пътища-2016.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-1 / 4 / 11.4.2016 г.

Публикувано на: 11.04.2016 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБРАЗЦИ.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-1 / ПП-11-2 / 1 / 11.4.2016 г.

Публикувано на: 11.04.2016 г.
Коментар: Публична покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПП-11-2-Публична покана за трошен камък.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПП-1 / 5 / 11.5.2016 г.

Публикувано на: 11.05.2016 г.
Коментар: Протокол от комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол от комисия - 5-1-трошен камък.pdf 5.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № ЗОП-ПП-1 / ПП-11-16 / 6 / 11.5.2016 г.

Публикувано на: 11.05.2016 г.
Коментар: До всички заинтересовани
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПП-11-16-до вс.заинт-с протокол - 5-1-трошен камък.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПП-1 / 7 / 14.5.2016 г.

Публикувано на: 14.05.2016 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор -Трошен камък-Строител Криводол - 5-1.pdf 5.1.2021 г.