е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП - 1 / 14.5.2016 г.

"ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР/СРР НА ОБЕКТ: "ВЪНШЕН АСАНСЬОР КЪМ СОУ "ХРИСТО БОТЕВ, ГР. КАРНОБАТ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.10.2020 г.
Файлове актуални към: 20.10.2020 г.

Обява № 1 / 14.5.2016 г.

Публикувано на: 14.05.2016 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obyava.pdf 20.10.2020 г.

Проект на договор № 2 / 14.5.2016 г.

Публикувано на: 14.05.2016 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt na dogovor.pdf 20.10.2020 г.

Допълнителна информация № 3 / 14.5.2016 г.

Публикувано на: 14.05.2016 г.
Коментар: Указания за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ukazania za uchastie.pdf 20.10.2020 г.

№ 4 / 14.5.2016 г.

Публикувано на: 14.05.2016 г.
Коментар: Декларация и образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Deklaracii-Obrazci.docx 20.10.2020 г.

Техническа спецификация № 5 / 14.5.2016 г.

Публикувано на: 14.05.2016 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska specifikaciya.pdf 20.10.2020 г.

Декларация за приемане на договора № 6 / 14.5.2016 г.

Публикувано на: 14.05.2016 г.
Коментар: 2016 - Декларация за приемане на договора
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 2016-Deklaracii za priemane na dogovor.doc 20.10.2020 г.

Информация за обява № 7 / 14.5.2016 г.

Публикувано на: 14.05.2016 г.
Коментар: 2016 - Декларация материали
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 2016-Deklaraciya materiali.doc 20.10.2020 г.

№ 8 / 14.5.2016 г.

Публикувано на: 14.05.2016 г.
Коментар: КСС оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSS oferta.xls 20.10.2020 г.

Информация за удължаване на срок № 9 / 31.5.2016 г.

Публикувано на: 31.05.2016 г.
Коментар: Информация за удължаване на срок
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informatcia udaljavane srok.pdf 20.10.2020 г.

Протокол № 10 / 14.6.2016 г.

Публикувано на: 14.06.2016 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 20.10.2020 г.

Договори за изпълнение № 11 / 16.6.2016 г.

Публикувано на: 16.06.2016 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor a.pdf 20.10.2020 г.