е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка С-3 / 27.3.2020 г.

"Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) на изграждане на светофарни уредби на кръстовищата на ул. "Славянска" с ул. "Цар Петър" и с ул. "Хан Аспарух", на ул. "Славянска" с ул. "Добруджа""

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 27.3.2020 г.

Публикувано на: 27.03.2020 г.
Коментар: Решение АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie s3_.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 27.3.2020 г.

Публикувано на: 27.03.2020 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie s3.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 27.3.2020 г.

Публикувано на: 27.03.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq s3_.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 27.3.2020 г.

Публикувано на: 27.03.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 00_Obrazci_S_3.zip 21.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 27.3.2020 г.

Публикувано на: 27.03.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS S3_.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 27.3.2020 г.

Публикувано на: 27.03.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 02_Proekt_dogovor_ Injenering_sfetofari.docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 21.4.2020 г.

Публикувано на: 21.04.2020 г.
Коментар: Решение за изменеие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_izmenenie_S_3_a_.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 8 / 13.5.2020 г.

Публикувано на: 13.05.2020 г.
Коментар: Решение за изменение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie izmenenie S_3_.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 1.6.2020 г.

Публикувано на: 01.06.2020 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 1 s3_.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 1.6.2020 г.

Публикувано на: 01.06.2020 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_2_.pdf 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 11 / 16.6.2020 г.

Публикувано на: 16.06.2020 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie ceni s3.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 19.6.2020 г.

Публикувано на: 19.06.2020 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_3_S_3_.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 19.6.2020 г.

Публикувано на: 19.06.2020 г.
Коментар: Протокол №4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_4_S_36_.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 14 / 19.6.2020 г.

Публикувано на: 19.06.2020 г.
Коментар: Протокол 60а
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_60a_S_3_.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 15 / 19.6.2020 г.

Публикувано на: 19.06.2020 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie s3$.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 16 / 7.8.2020 г.

Публикувано на: 07.08.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_vazl_por_S_3.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 17 / 7.8.2020 г.

Публикувано на: 07.08.2020 г.
Коментар: Договор 188
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 188 c3_.pdf 21.1.2021 г.