е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Публично състезание 12-82 / 28.8.2018 г.

"Избор на изпълнител за реализация на проект по обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Инженеринг - проектиране, изпълнение и осъществяване на авторски надзор на Път до археологически обект "Скална Църква" гр. Никопол" и Обособена позиция № 2: Инженеринг - проектиране, изпълнение и осъществяване на авторски надзор на обект: Музей на открито - Археологически парк "Пристани на времето", финансиран чрез програма "ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ" и национално съфинансиране"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Решения за откриване № 12-82 / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение инжинеринг мостове_001.pdf 21.6.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-82 / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление инжинеринг мостове_001.pdf 21.6.2021 г.

Образци № 12-82 / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 21.6.2021 г.

Образци № 12-82 / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request(4).zip 21.6.2021 г.

Документация за участие № 12-82 / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 21.6.2021 г.

Други документи № 12-82 / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Информация ОП2.rar 21.6.2021 г.

решение за промяна № 12-82 / 28.8.2018 г.

Публикувано на: 28.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение ID 864982.pdf 21.6.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 12-82 / 18.9.2018 г.

Публикувано на: 18.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) до всички заинтересовани лица.pdf 21.6.2021 г.

Протокол на комисия № 12-82 / 3.10.2018 г.

Публикувано на: 03.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол.pdf 21.6.2021 г.

Протокол на комисия № 12-82 / 17.10.2018 г.

Публикувано на: 17.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол -2 инж..pdf 21.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12-82 / 17.10.2018 г.

Публикувано на: 17.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СЪОБЩЕНИЕ- ксс.pdf 21.6.2021 г.

Протокол на комисия № 12-82 / 24.10.2018 г.

Публикувано на: 24.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3 инж..pdf 21.6.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 12-82 / 24.10.2018 г.

Публикувано на: 24.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) реш. инж- 2.pdf 21.6.2021 г.