е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-6 / 6.2.2015 г.

00384-2015-0002 „Провеждане на обучения от външна обучителна организация, насочени към развитие на личностните компетенции на служителите от общинската администрация” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Провеждане на обучения, насочени към развитие на личностните компетенции на служителите от общинска администрация гр. Бяла Слатина“ и Обособена позиция № 2 „Осигуряване на логистика за провеждане на обучения, насочени към развитие на личностните компетенции на служителите от общинска администрация гр. Бяла Слатина“

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 6.2.2015 г.

Публикувано на: 06.02.2015 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация-обучения.rar 27.1.2021 г.

Други документи № 2 / 13.2.2015 г.

Публикувано на: 13.02.2015 г.
Коментар: Решение за промяна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за промяна.pdf 27.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 3 / 26.2.2015 г.

Публикувано на: 26.02.2015 г.
Коментар: Разяснение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 18.3.2015 г.

Публикувано на: 18.03.2015 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол1.pdf 27.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 3.4.2015 г.

Публикувано на: 03.04.2015 г.
Коментар: Покана за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana za otvarqne na cenovi oferti.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 8.4.2015 г.

Публикувано на: 08.04.2015 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 8.4.2015 г.

Публикувано на: 08.04.2015 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № 8 / 8.4.2015 г.

Публикувано на: 08.04.2015 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za izbor na izpulnitel.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 11.5.2015 г.

Публикувано на: 11.05.2015 г.
Коментар: Договор за ОП-2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor obuchenie.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 14.5.2015 г.

Публикувано на: 14.05.2015 г.
Коментар: Договор за ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor BenchMark - OP1.pdf 27.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 9 / 31.7.2015 г.

Публикувано на: 31.07.2015 г.
Коментар: плащане за м.Юли за ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) БЕНЧ МАРК ГРУП АД М.7.2015.xls 27.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 10 / 31.7.2015 г.

Публикувано на: 31.07.2015 г.
Коментар: плащания за м.Юли за ОП-2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) БМ АДВАЙЗ ЕООД 31.07.2015.xls 27.1.2021 г.

Гаранции № 11 / 19.8.2015 г.

Публикувано на: 19.08.2015 г.
Коментар: Гаранция за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obuchenie garanciq izpulnenie BenchMark.pdf 27.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 14 / 31.8.2015 г.

Публикувано на: 31.08.2015 г.
Коментар: плащане за м. Август за ОП-2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) БМ АДВАЙЗ ЕООД 321.xls 27.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 15 / 30.9.2015 г.

Публикувано на: 30.09.2015 г.
Коментар: плащане за м. Септември за ОП-2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) БМ АДВАНТИС 321 ОКОНЧАТЕЛНО.xls 27.1.2021 г.