е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 04-ПС-2020 / 26.5.2020 г.

"Доставка на електрическа енергия за нуждите на Община Белослав" по две обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: "Доставка на електрическа енергия за обекти общинска собственост", Обособена позиция № 2: "Доставка на електрическа енергия за улично осветление на територията на Община Белослав".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Решение № / 26.5.2020 г.

Публикувано на: 26.05.2020 г.
Коментар: Решение № 6/26.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение № 6.pdf 25.1.2021 г.

Обявление № / 26.5.2020 г.

Публикувано на: 26.05.2020 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление енергия.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.5.2020 г.

Публикувано на: 26.05.2020 г.
Коментар: Документация -челна страница
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Челна страница.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.5.2020 г.

Публикувано на: 26.05.2020 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Documentation ел.енергия2.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.5.2020 г.

Публикувано на: 26.05.2020 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образц;и за попълване.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.5.2020 г.

Публикувано на: 26.05.2020 г.
Коментар: Списък на обектите с ИТН -ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИТН Община Белослав ОП1.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.5.2020 г.

Публикувано на: 26.05.2020 г.
Коментар: Списък на обектите с ИТН - ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИТН Общ. Белослав ОП2-улично.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.5.2020 г.

Публикувано на: 26.05.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Тех.спецификация.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.5.2020 г.

Публикувано на: 26.05.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проект на договор1.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.5.2020 г.

Публикувано на: 26.05.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (2).zip 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 8.7.2020 г.

Публикувано на: 08.07.2020 г.
Коментар: Собщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СЪОБЩЕНИЕ ЦЕНОВИ.pdf 25.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 17.7.2020 г.

Публикувано на: 17.07.2020 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 3 от Комисия № / 17.7.2020 г.

Публикувано на: 17.07.2020 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 25.1.2021 г.

Протокол от Комисия (длъжностни лица) № / 17.7.2020 г.

Публикувано на: 17.07.2020 г.
Коментар: Протокол по чл.181, алр.4 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол по чл-181, ал.4 от ЗОП.pdf 25.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител/КЛАСИРАНЕ № / 17.7.2020 г.

Публикувано на: 17.07.2020 г.
Коментар: Решение № 10 от 17.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение № 10-17.07.2020.pdf 25.1.2021 г.

Решение № / 20.8.2020 г.

Публикувано на: 20.08.2020 г.
Коментар: Решение за определяне на втория участник за изпълнител по ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за изменение.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 30.9.2020 г.

Публикувано на: 30.09.2020 г.
Коментар: Договор по ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП1.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 3.11.2020 г.

Публикувано на: 03.11.2020 г.
Коментар: Договор ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП2.pdf 25.1.2021 г.