е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-23 / 29.3.2017 г.

"Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект "Използване на възобновяема енергия в домове за възрастни хора в с. Добри дол и административната сграда на Община Лом", финансиран по ПРОГРАМА BG04 "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ" грантова схема BG04-02-03 на Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 с програмен оператор Министерство на енергетиката.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 1 / 31.3.2017 г.

Публикувано на: 31.03.2017 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol odit.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 2 / 24.4.2017 г.

Публикувано на: 24.04.2017 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor 88.pdf 30.7.2021 г.