е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-79 / 27.3.2020 г.

Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП № / 27.3.2020 г.

Публикувано на: 27.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obobshtena informaciq.pdf 27.1.2021 г.