е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Публично състезание ОБП-15 / 30.12.2016 г.

:"Специализиран превоз на служители на общинска администрация в Община Аврен и ученици до учебните заведения на територията на община Аврен" по обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Решение за откриване № / 30.12.2016 г.

Публикувано на: 30.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 30.12.2016 г.

Публикувано на: 30.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 20.6.2021 г.

Образци № / 30.12.2016 г.

Публикувано на: 30.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 20.6.2021 г.

Други документи № / 30.12.2016 г.

Публикувано на: 30.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Маршрутни разписания.pdf 20.6.2021 г.

Обявление за поръчка № / 30.12.2016 г.

Публикувано на: 30.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 20.6.2021 г.

Протокол № / 3.2.2017 г.

Публикувано на: 03.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 20.6.2021 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения № / 27.2.2017 г.

Публикувано на: 27.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценовите предложения.pdf 20.6.2021 г.

Протокол № / 8.3.2017 г.

Публикувано на: 08.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 20.6.2021 г.

Протокол № / 8.3.2017 г.

Публикувано на: 08.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 20.6.2021 г.

Доклад № / 8.3.2017 г.

Публикувано на: 08.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 20.6.2021 г.

Решение за избор № / 8.3.2017 г.

Публикувано на: 08.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране на участниците.pdf 20.6.2021 г.

Информация за публикувана обява в АОП № / 31.3.2017 г.

Публикувано на: 31.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за прекратяване на ОП № 2, 3 и 4.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № / 25.4.2017 г.

Публикувано на: 25.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП 1.pdf 20.6.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 25.4.2017 г.

Публикувано на: 25.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възлагане ОП 1.pdf 20.6.2021 г.

Обявление за приключване на договор № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключен договор.pdf 20.6.2021 г.