е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-5 / 23.2.2017 г.

00384-2017-0004 "Ремонт на общински обекти /улици,паркинги, алеи и др./ на територията на община Бяла Слатина"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 28.2.2017 г.

Публикувано на: 28.02.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 11.4.2017 г.

Публикувано на: 11.04.2017 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 24.4.2017 г.

Публикувано на: 24.04.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение Ценови.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 28.4.2017 г.

Публикувано на: 28.04.2017 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 28.4.2017 г.

Публикувано на: 28.04.2017 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 28.4.2017 г.

Публикувано на: 28.04.2017 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 28.4.2017 г.

Публикувано на: 28.04.2017 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 13.6.2017 г.

Публикувано на: 13.06.2017 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 9 / 13.6.2017 г.

Публикувано на: 13.06.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 10 / 29.1.2018 г.

Публикувано на: 29.01.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор.pdf 19.5.2021 г.