е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-88 / 29.4.2020 г.

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа за експлоатационен сезон 2020/2021г.и 2021/2022

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 29.4.2020 г.

Публикувано на: 29.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация за участие.rar 27.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СЪОБЩЕНИЕ.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 22.6.2020 г.

Публикувано на: 22.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 22.6.2020 г.

Публикувано на: 22.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 22.6.2020 г.

Публикувано на: 22.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 22.6.2020 г.

Публикувано на: 22.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 22.7.2020 г.

Публикувано на: 22.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор с приложения.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № 8 / 22.7.2020 г.

Публикувано на: 22.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена поръчка.pdf 27.1.2021 г.