е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-88 / 29.4.2020 г.

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа за експлоатационен сезон 2020/2021г.и 2021/2022

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.5.2020 г.
Файлове актуални към: 27.5.2020 г.

Документация за участие № 1 / 29.4.2020 г.

Публикувано на: 29.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация за участие.rar 27.5.2020 г.