е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-18 / 1.8.2019 г.

Събиране на оферти с обява №5/01.08.2019г. "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект "Обновяване на материалната база на детска градина "Радост" по договор №BG06RDNP001-7.004-0012-С01 от 14.05.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: Протокол от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол1.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: Протокол за предаване на протоколи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за предаване на протоколи.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Коментар: Заповед за утвърждаване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед утвърждаване.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 30.10.2019 г.

Публикувано на: 30.10.2019 г.
Коментар: Договор с Изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 19.1.2021 г.