е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Събиране на оферти с обява СОО-3 / 11.7.2019 г.

"Преустройство с промяна на предназначението и пристройка към част от СУ "Васил Левски", гр. Брезник, ПИ 06286.501.426, гр. Брезник, общ. Брезник" по Проект "Красива България"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2020 г.
Файлове актуални към: 28.11.2020 г.

Указания № / 11.7.2019 г.

Публикувано на: 11.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ukazania.pdf 28.11.2020 г.

Техническа спецификация № / 11.7.2019 г.

Публикувано на: 11.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehn specifikacia.pdf 28.11.2020 г.

Образци № / 11.7.2019 г.

Публикувано на: 11.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obrazci.rar 28.11.2020 г.

Техническа документация № / 11.7.2019 г.

Публикувано на: 11.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 arhitektura.rar 28.11.2020 г.

Техническа документация № / 11.7.2019 г.

Публикувано на: 11.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 EE.rar 28.11.2020 г.

Техническа документация № / 11.7.2019 г.

Публикувано на: 11.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 elektro.rar 28.11.2020 г.

Техническа документация № / 11.7.2019 г.

Публикувано на: 11.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 geodezia.rar 28.11.2020 г.

Техническа документация № / 11.7.2019 г.

Публикувано на: 11.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 konstruktivna.rar 28.11.2020 г.

Техническа документация № / 11.7.2019 г.

Публикувано на: 11.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 konstruktivno obsledvane.rar 28.11.2020 г.

Техническа документация № / 11.7.2019 г.

Публикувано на: 11.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 PBZ.rar 28.11.2020 г.

Техническа документация № / 11.7.2019 г.

Публикувано на: 11.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 pojaroizvestqvane.rar 28.11.2020 г.

Техническа документация № / 11.7.2019 г.

Публикувано на: 11.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 tehnologichna.rar 28.11.2020 г.

Техническа документация № / 11.7.2019 г.

Публикувано на: 11.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 TOVK.rar 28.11.2020 г.

Техническа документация № / 11.7.2019 г.

Публикувано на: 11.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 V i K.rar 28.11.2020 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 0300-90 / 11.7.2019 г.

Публикувано на: 11.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info SMR SU.pdf 28.11.2020 г.

Обява за обществена поръчка № СОО-3 / 11.7.2019 г.

Публикувано на: 11.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obyava.pdf 28.11.2020 г.

Информация за удължаване срока за подаване на оферти № 0300-102 / 24.7.2019 г.

Публикувано на: 24.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) srok SU.pdf 28.11.2020 г.

Протокол № / 13.8.2019 г.

Публикувано на: 13.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol SMR SU.pdf 28.11.2020 г.

Договори за изпълнение № 109 / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor SMR SU.pdf 28.11.2020 г.