е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 2400-294 / 11.12.2015 г.

избор на партньор за участие в проект по ОП"Развитие на човешките ресурси", процедура BG05M9op001-2.002"НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.1.2021 г.
Файлове актуални към: 17.1.2021 г.

Други документи № 1 / 11.12.2015 г.

Публикувано на: 11.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обява.pdf 17.1.2021 г.

Други документи № 2 / 11.12.2015 г.

Публикувано на: 11.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 3.Декларация_партньор.doc 17.1.2021 г.

Други документи № 3 / 11.12.2015 г.

Публикувано на: 11.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 4.Декларация_мин_помощи.doc 17.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 17.12.2015 г.

Публикувано на: 17.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ.pdf 17.1.2021 г.