е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-26 / 26.2.2019 г.

"Избор на изпълнител на СМР на общински сгради по две обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 26.2.2019 г.

Публикувано на: 26.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 13.3.2019 г.

Публикувано на: 13.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА ЧАСА НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 22.3.2019 г.

Публикувано на: 22.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 10.4.2019 г.

Публикувано на: 10.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор с приложения ОП 2.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 18.4.2019 г.

Публикувано на: 18.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор с приложение оп1.pdf 15.1.2021 г.