е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-2 / 3.2.2017 г.

Зимно поддържане на общинска пътна мрежа на територията на община Сунгурларе през 2017г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 1 / 3.2.2017 г.

Публикувано на: 03.02.2017 г.
Коментар: Покана за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) покана зимно.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 3.2.2017 г.

Публикувано на: 03.02.2017 г.
Коментар: Заповед за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Зап зимно.pdf 15.1.2021 г.