е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-49 / 24.4.2019 г.

Изграждане на спортни игрища и благоустрояване на дворното пространство в СУ "Васил Левски" гр.Роман

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 17.4.2019 г.

Публикувано на: 17.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Копие на KSS_IGRISHTA_ROMAN 20191.xls 15.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 24.4.2019 г.

Публикувано на: 24.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 24.4.2019 г.

Публикувано на: 24.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 24.4.2019 г.

Публикувано на: 24.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 24.4.2019 г.

Публикувано на: 24.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБРАЗЦИ.docx 15.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 24.4.2019 г.

Публикувано на: 24.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 15.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 24.4.2019 г.

Публикувано на: 24.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПРОЕКТ.rar 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 27.5.2019 г.

Публикувано на: 27.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол1.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 9 / 11.6.2019 г.

Публикувано на: 11.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СЪОБЩЕНИЕ.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 17.6.2019 г.

Публикувано на: 17.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 11 / 17.6.2019 г.

Публикувано на: 17.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 17.6.2019 г.

Публикувано на: 17.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 18.6.2019 г.

Публикувано на: 18.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) окончателен протокол.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 15.7.2019 г.

Публикувано на: 15.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор с приложения.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 15 / 15.7.2019 г.

Публикувано на: 15.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена поръчка.pdf 15.1.2021 г.