е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-65 / 28.9.2017 г.

"Логистика (Организиране и провеждане) на мероприятия" по проект "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила", с договор BG05M2OP001-3.002-0324-C01, по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.9.2021 г.
Файлове актуални към: 17.9.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 28.9.2017 г.

Публикувано на: 28.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване.pdf 17.9.2021 г.

Обявление № 2 / 28.9.2017 г.

Публикувано на: 28.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за откриване.pdf 17.9.2021 г.

Документация за участие № 3 / 28.9.2017 г.

Публикувано на: 28.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие.rar 17.9.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 27.11.2017 г.

Публикувано на: 27.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление - Цени.pdf 17.9.2021 г.

Протокол № 5 / 2.2.2018 г.

Публикувано на: 02.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 17.9.2021 г.

Протокол № 6 / 2.2.2018 г.

Публикувано на: 02.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протоколи.pdf 17.9.2021 г.

Решение за класиране № 7 / 2.2.2018 г.

Публикувано на: 02.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране.pdf 17.9.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 12.3.2018 г.

Публикувано на: 12.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор логистика.pdf 17.9.2021 г.

Обявление № 9 / 13.3.2018 г.

Публикувано на: 13.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена логистика.pdf 17.9.2021 г.

Обявление № 10 / 26.2.2019 г.

Публикувано на: 26.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Логистика 324.pdf 17.9.2021 г.