е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-81 / 27.7.2018 г.

Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2018 - 2019 г. на територията на Община Карнобат по обособени позиции (маршрути)

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Решение № 1. / 27.7.2018 г.

Публикувано на: 27.07.2018 г.
Коментар: Решение за откриване на процедурата
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 27.7.2018 г.

Публикувано на: 27.07.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 16.1.2021 г.

Документация № 3. / 27.7.2018 г.

Публикувано на: 27.07.2018 г.
Коментар: Документация за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 16.1.2021 г.

Образци № 4. / 27.7.2018 г.

Публикувано на: 27.07.2018 г.
Коментар: Образци на документи включително проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 16.1.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 5. / 16.8.2018 г.

Публикувано на: 16.08.2018 г.
Коментар: Разяснение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение.pdf 16.1.2021 г.

Протокол № 6. / 21.8.2018 г.

Публикувано на: 21.08.2018 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 16.1.2021 г.

Протокол № 7. / 22.8.2018 г.

Публикувано на: 22.08.2018 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 16.1.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 8. / 22.8.2018 г.

Публикувано на: 22.08.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение цени.pdf 16.1.2021 г.

Протокол № 9. / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 16.1.2021 г.

Решение № 10. / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнители
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнители.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № 11. / 25.9.2018 г.

Публикувано на: 25.09.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12. / 25.9.2018 г.

Публикувано на: 25.09.2018 г.
Коментар: Договор МБус ООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor M-bus.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13. / 25.9.2018 г.

Публикувано на: 25.09.2018 г.
Коментар: Договор Комфорт 828 ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor Komfort-828.pdf 16.1.2021 г.

Протокол № 14. / 5.12.2018 г.

Публикувано на: 05.12.2018 г.
Коментар: Протокол № 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 4.pdf 16.1.2021 г.

Протокол № 15. / 18.12.2018 г.

Публикувано на: 18.12.2018 г.
Коментар: Протокол № 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 5.pdf 16.1.2021 г.

Решение № 16. / 19.12.2018 г.

Публикувано на: 19.12.2018 г.
Коментар: Решение № РД 782 за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение № РД 872 за избор на изпълнител.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 17. / 29.5.2019 г.

Публикувано на: 29.05.2019 г.
Коментар: Договор Катрин 71 ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor Katrin 71 EOOD.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № 18. / 29.5.2019 г.

Публикувано на: 29.05.2019 г.
Коментар: Приложения към договор Катрин 71 ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojeniq kym dogovor Katrin 71 EOOD-1.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № 19. / 29.5.2019 г.

Публикувано на: 29.05.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка Катрин 71 ЕООД-1.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № 20. / 18.7.2019 г.

Публикувано на: 18.07.2019 г.
Коментар: Информация за изпълнени договори
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) informatsia za priklyuchvane na dogovori.pdf 16.1.2021 г.