е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-14 / 19.8.2015 г.

"Изготвяне на инвестиционен проект за модернизация на улично осветление в Община Болярово и упражняване на авторски надзор"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Решение № 1 / 20.8.2015 г.

Публикувано на: 20.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 20.1.2021 г.

Обявление № 2 / 20.8.2015 г.

Публикувано на: 20.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 20.8.2015 г.

Публикувано на: 20.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.doc 20.1.2021 г.

Образци на документи № 4 / 20.8.2015 г.

Публикувано на: 20.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.doc 20.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 10.11.2015 г.

Публикувано на: 10.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПОКАНА - ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ.pdf 20.1.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 6 / 16.11.2015 г.

Публикувано на: 16.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ № 1.pdf 20.1.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 7 / 16.11.2015 г.

Публикувано на: 16.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ № 2.pdf 20.1.2021 г.

Решение № 8 / 16.11.2015 г.

Публикувано на: 16.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 4.1.2016 г.

Публикувано на: 04.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор (1).pdf 20.1.2021 г.

Гаранции № 10 / 21.1.2016 г.

Публикувано на: 21.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Възстановени гаранции за участие на дата 21.01.2016г..doc 20.1.2021 г.

Гаранции № 11 / 27.1.2016 г.

Публикувано на: 27.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Възстановени гаранции за участие на дата 27.01.2016г..doc 20.1.2021 г.