е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-2 / 8.5.2020 г.

"Доставка на санитарно - хигиенни материали"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Инф. за публикувана в профила на купувача обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № 1 / 8.5.2020 г.

Публикувано на: 08.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за публикувана в профила на купувача обява за ОП.pdf 26.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 2 / 8.5.2020 г.

Публикувано на: 08.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВА.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 8.5.2020 г.

Публикувано на: 08.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1_Documentation_Boliarovo_SHM.docx 26.1.2021 г.

Техническа спецификация № 4 / 8.5.2020 г.

Публикувано на: 08.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 2_Technical_Specificiation_Boliarovo_SHM.odt 26.1.2021 г.

Образци на документи № 5 / 8.5.2020 г.

Публикувано на: 08.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 26.1.2021 г.

Образци на документи № 6 / 8.5.2020 г.

Публикувано на: 08.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 3_Dogovor_Boliarovo_HSM.docx 26.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - удължаване на срок № 7 / 18.5.2020 г.

Публикувано на: 18.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.pdf 26.1.2021 г.

Протокол от работата на комисията № / 18.8.2020 г.

Публикувано на: 18.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 1.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 9.9.2020 г.

Публикувано на: 09.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 45 от дата 01.09.2020г..pdf 26.1.2021 г.