е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-114 / 17.7.2019 г.

"Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2019-2020 г. на територията на Община Карнобат по обособени позиции (маршрути)"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Решение № 1. / 17.7.2019 г.

Публикувано на: 17.07.2019 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 22.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 17.7.2019 г.

Публикувано на: 17.07.2019 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 22.1.2021 г.

Документация № 3. / 17.7.2019 г.

Публикувано на: 17.07.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 22.1.2021 г.

Образци № 4. / 17.7.2019 г.

Публикувано на: 17.07.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obrazci.docx 22.1.2021 г.

ЕЕДОП № 5. / 17.7.2019 г.

Публикувано на: 17.07.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 22.1.2021 г.

Проект на договор № 6. / 17.7.2019 г.

Публикувано на: 17.07.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.pdf 22.1.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 7. / 29.7.2019 г.

Публикувано на: 29.07.2019 г.
Коментар: Разяснение № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) razyasnenie 1.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 8. / 9.8.2019 г.

Публикувано на: 09.08.2019 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 9. / 16.8.2019 г.

Публикувано на: 16.08.2019 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 22.1.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 10. / 16.8.2019 г.

Публикувано на: 16.08.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение_ценови оферти.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 11. / 27.8.2019 г.

Публикувано на: 27.08.2019 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 22.1.2021 г.

Решение № 12. / 27.8.2019 г.

Публикувано на: 27.08.2019 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za izbor na izpylniteli.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 13. / 20.9.2019 г.

Публикувано на: 20.09.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14. / 20.9.2019 г.

Публикувано на: 20.09.2019 г.
Коментар: Договор МБус ООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор МБус ООД.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15. / 20.9.2019 г.

Публикувано на: 20.09.2019 г.
Коментар: Договор Комфорт 828 ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Комфорт 828.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 16. / 20.9.2019 г.

Публикувано на: 20.09.2019 г.
Коментар: Договор ЕТ Димитър Стоянов 91
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ЕТ Димитър Стоянов 91..pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 17. / 13.1.2020 г.

Публикувано на: 13.01.2020 г.
Коментар: Протокол № 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 4.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 18. / 3.2.2020 г.

Публикувано на: 03.02.2020 г.
Коментар: Протокол № 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_5.pdf 22.1.2021 г.

Решение № 19. / 3.2.2020 г.

Публикувано на: 03.02.2020 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie za izbor na izpalnitel.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 20. / 10.3.2020 г.

Публикувано на: 10.03.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Възложена поръчка Катрин.PDF 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 21. / 10.3.2020 г.

Публикувано на: 10.03.2020 г.
Коментар: Договор Катрин 71 ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor_Katrin.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 22. / 15.7.2020 г.

Публикувано на: 15.07.2020 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) prikliuchvane na dogovor_Dim.Stoyanov.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 23. / 15.7.2020 г.

Публикувано на: 15.07.2020 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) prikliuchvane na dogovor_Katrin71.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 24. / 15.7.2020 г.

Публикувано на: 15.07.2020 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) prikliuchvane na dogovor_Komfort-828.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 25. / 15.7.2020 г.

Публикувано на: 15.07.2020 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) prikliuchvane na dogovor_M-Bus.pdf 22.1.2021 г.