е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-5 / 17.8.2016 г.

"Доставка на хранителни продукти по 6 обособени позиции за изпълнение на Проект "Осигуряване на топъл обяд в град Лом" по процедура BG05FMOP001-3.002 "Осигуряване на топъл обяд - 2016" по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане", както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - "МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА И ЯЙЦА" ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - "КОНСЕРВИ, СУХИ БОБОВИ, ЗЪРНЕНИ"; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 - "ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПЛОДОВЕ, КЛУБЕНОПЛОДНИ, КОРЕНОПЛОДНИ"; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 - "МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ , МАЙОНЕЗА И МАРГАРИН"; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 - "ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ"; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 - "РАЗЛИЧНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 17.8.2016 г.

Публикувано на: 17.08.2016 г.
Коментар: обява по чл.186 от ЗОП във връзка с чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva_D-5.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 2 / 17.8.2016 г.

Публикувано на: 17.08.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 3 / 17.8.2016 г.

Публикувано на: 17.08.2016 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci.rar 20.6.2021 г.

Други документи № 4 / 25.8.2016 г.

Публикувано на: 25.08.2016 г.
Коментар: Заповед
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) zapoved.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 5 / 25.8.2016 г.

Публикувано на: 25.08.2016 г.
Коментар: Съобщение удължаване срок
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) saobshtenie.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 6 / 25.8.2016 г.

Публикувано на: 25.08.2016 г.
Коментар: Информация за обява за ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info aop udalgavane srok.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 7.9.2016 г.

Публикувано на: 07.09.2016 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol dost topal obqd.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 30.9.2016 г.

Публикувано на: 30.09.2016 г.
Коментар: Договор за ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor 173.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 30.9.2016 г.

Публикувано на: 30.09.2016 г.
Коментар: Договор за ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor 174.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 30.9.2016 г.

Публикувано на: 30.09.2016 г.
Коментар: Договор за ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor 175.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 30.9.2016 г.

Публикувано на: 30.09.2016 г.
Коментар: Договор за ОП 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor 176.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 30.9.2016 г.

Публикувано на: 30.09.2016 г.
Коментар: Договор за ОП 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor 177.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 30.9.2016 г.

Публикувано на: 30.09.2016 г.
Коментар: Договор за ОП 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor 178.pdf 20.6.2021 г.