е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-32 / 8.11.2017 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТИ "ГЛАВНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ КЛОНОВЕ 2 И 3 И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ИМ МРЕЖИ" И "КАНАЛИЗАЦИОННИ КЛОНОВЕ 4 И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ИМ МРЕЖИ" В Ж.К. "БИСТРИЦА", ГР. ДУПНИЦА

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333531343931
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.11.2017 г.

Публикувано на: 08.11.2017 г.
Коментар: Указания за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ukazaniq za uchastiq.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 8.11.2017 г.

Публикувано на: 08.11.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska specifikaciq.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 8.11.2017 г.

Публикувано на: 08.11.2017 г.
Коментар: Методика за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Metodika.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 8.11.2017 г.

Публикувано на: 08.11.2017 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt_na_dogovor.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 8.11.2017 г.

Публикувано на: 08.11.2017 г.
Коментар: Образец №1 ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.1_EEDOP.doc 18.1.2021 г.

Други документи № / 8.11.2017 г.

Публикувано на: 08.11.2017 г.
Коментар: Образец №3 Декларация за съгласие с условията на проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.3_Dekl.uslovia_dogovor.doc 18.1.2021 г.

Други документи № / 8.11.2017 г.

Публикувано на: 08.11.2017 г.
Коментар: Образец №2 Предложение за изпълнение на поръчката
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.2_Predl_izpulnenie_na_poruchkata.doc 18.1.2021 г.

Други документи № / 8.11.2017 г.

Публикувано на: 08.11.2017 г.
Коментар: Образец №4 Декларация за срок на валидност на офертата
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.4_Dekl._srok_validnost_oferta.doc 18.1.2021 г.

Други документи № / 8.11.2017 г.

Публикувано на: 08.11.2017 г.
Коментар: Образец №5 Декларация по чл. 39, ал. 3, б. "д" от ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.5_Dekl._chl.39_3_d_PPZOP.doc 18.1.2021 г.

Други документи № / 8.11.2017 г.

Публикувано на: 08.11.2017 г.
Коментар: Образец №6 Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.6_Dekl.chl.102_1_ZOP.doc 18.1.2021 г.

Други документи № / 8.11.2017 г.

Публикувано на: 08.11.2017 г.
Коментар: Образец №7а към Ценова Оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pril._7a_KSS_Bistrica.xls 18.1.2021 г.

Други документи № / 8.11.2017 г.

Публикувано на: 08.11.2017 г.
Коментар: Образец №7 Ценово предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.7_Cenova oferta.doc 18.1.2021 г.

Други документи № / 8.11.2017 г.

Публикувано на: 08.11.2017 г.
Коментар: Проекти клон 2 и 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 PDF KLON 2I 3.rar 18.1.2021 г.

Други документи № / 8.11.2017 г.

Публикувано на: 08.11.2017 г.
Коментар: Проекти клон 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 PDF KLON 4.rar 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 8.11.2017 г.

Публикувано на: 08.11.2017 г.
Коментар: Обявление за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obiavlenie klon 2,3,4.pdf 18.1.2021 г.

Решение за откриване № 42 / 8.11.2017 г.

Публикувано на: 08.11.2017 г.
Коментар: Решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie klon 2,3,4.pdf 18.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № / 21.11.2017 г.

Публикувано на: 21.11.2017 г.
Коментар: Окончателно становище по извършен к
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSI-194_Obshtina_Dupnica_2_Stanovishte_P.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 11.1.2018 г.

Публикувано на: 11.01.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1-клон 2,3 и 4.pdf 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 21.2.2018 г.

Публикувано на: 21.02.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 14.3.2018 г.

Публикувано на: 14.03.2018 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2 Клон 2,3 и 4.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 14.3.2018 г.

Публикувано на: 14.03.2018 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3 Клон 2,3 и 4.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 14.3.2018 г.

Публикувано на: 14.03.2018 г.
Коментар: Протокол №4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 4 Клон 2,3 и 4.pdf 18.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 10 / 14.3.2018 г.

Публикувано на: 14.03.2018 г.
Коментар: Решение за класиране и избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране Клон 2, 3 и 4.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 11.4.2018 г.

Публикувано на: 11.04.2018 г.
Коментар: Договор с приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor_i_prilojeniq.rar 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 11.4.2018 г.

Публикувано на: 11.04.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 18.1.2021 г.