е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-5 / 4.2.2020 г.

ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ с предмет: "Аварийно-възстановителни и ремонтни дейности на Храм "Свети Великомъченик Георги Победоносец" гр. Дупница"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Покана за участие № / 4.2.2020 г.

Публикувано на: 04.02.2020 г.
Коментар: Покана за участие до "ИВ-ТО 2004" ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № / 4.2.2020 г.

Публикувано на: 04.02.2020 г.
Коментар: Приложение №1 Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение №1-Техническа спецификация.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № / 4.2.2020 г.

Публикувано на: 04.02.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОЕКТ на договор.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № / 4.2.2020 г.

Публикувано на: 04.02.2020 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 24.1.2021 г.

Други документи № / 4.2.2020 г.

Публикувано на: 04.02.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП - формат PDF и XML
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 24.1.2021 г.

Решение за откриване № 2 / 4.2.2020 г.

Публикувано на: 04.02.2020 г.
Коментар: Решение за откриване на пряко договаряне
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение №2 от 04.02.2020.pdf 24.1.2021 г.

Доклад № / 18.2.2020 г.

Публикувано на: 18.02.2020 г.
Коментар: Доклад на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 18.2.2020 г.

Публикувано на: 18.02.2020 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 24.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 5 / 18.2.2020 г.

Публикувано на: 18.02.2020 г.
Коментар: Решение за класиране и избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение №5_cor.pdf 24.1.2021 г.