е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка РД-15-221 / 25.7.2016 г.

"ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333337373637
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 25.7.2016 г.

Публикувано на: 25.07.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documentaciq.rar 22.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 25.7.2016 г.

Публикувано на: 25.07.2016 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 22.1.2021 г.

Решение за окриване на процедура № / 25.7.2016 г.

Публикувано на: 25.07.2016 г.
Коментар: Решение №РД-15-221
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 22.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 11.8.2016 г.

Публикувано на: 11.08.2016 г.
Коментар: Отговор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Otgovor.pdf 22.1.2021 г.

Информация при производство по обжалване № / 15.8.2016 г.

Публикувано на: 15.08.2016 г.
Коментар: Информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Spirane.pdf 22.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 15.8.2016 г.

Публикувано на: 15.08.2016 г.
Коментар: Писмо
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pismo.pdf 22.1.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № / 23.11.2016 г.

Публикувано на: 23.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 22.1.2021 г.

Протокол №1 № / 14.12.2016 г.

Публикувано на: 14.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 22.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 28.12.2016 г.

Публикувано на: 28.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 2 № / 17.1.2017 г.

Публикувано на: 17.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 22.1.2021 г.

Решение № / 17.1.2017 г.

Публикувано на: 17.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie (2).pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 3 № / 17.1.2017 г.

Публикувано на: 17.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 22.1.2021 г.

Доклад № / 17.1.2017 г.

Публикувано на: 17.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doclad.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 10.3.2017 г.

Публикувано на: 10.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor i prilojeniq.rar 22.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 10.3.2017 г.

Публикувано на: 10.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 22.1.2021 г.

Плащане по договор № / 31.5.2017 г.

Публикувано на: 31.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plashtane po Dogovor 36-1.doc 22.1.2021 г.