е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Покана до определени лица ОБП-1 / 3.1.2019 г.

"Упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: "Основен ремонт и реконструкция на Целодневна детска градина "Щурче" в с. Приселци, Община Аврен"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2022 г.
Файлове актуални към: 19.1.2022 г.

Документация за участие № / 3.1.2019 г.

Публикувано на: 03.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания.pdf 19.1.2022 г.

Образци № / 3.1.2019 г.

Публикувано на: 03.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.doc 19.1.2022 г.

Други документи № / 3.1.2019 г.

Публикувано на: 03.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.pdf 19.1.2022 г.

Образци № / 3.1.2019 г.

Публикувано на: 03.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор - проект.doc 19.1.2022 г.

Протокол № / 14.1.2019 г.

Публикувано на: 14.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 19.1.2022 г.

Договори за изпълнение № / 1.2.2019 г.

Публикувано на: 01.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за изпълнение.pdf 19.1.2022 г.