е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-27 / 14.8.2018 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Осъществяване на строителен надзор по проекта и оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите при изпълнение на проект "Въвеждане на енергоспестяващи мерки в многофамилни жилищни сгради в град Дупница, община Дупница", финансиран по ОПРР 2014-2020", по седем обособени позиции

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333630333733
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 14.8.2018 г.

Публикувано на: 14.08.2018 г.
Коментар: Обявление за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.nadzor.blok.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 14.8.2018 г.

Публикувано на: 14.08.2018 г.
Коментар: Указания за участие в обществената поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Общи условия, указания и образци.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 14.8.2018 г.

Публикувано на: 14.08.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska specifikaciq .pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 14.8.2018 г.

Публикувано на: 14.08.2018 г.
Коментар: Методика за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Metodika _1_.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 14.8.2018 г.

Публикувано на: 14.08.2018 г.
Коментар: ЕЕДОП - формат pdf. и HML за попълване в Система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.nadzor.blokcheta.zip 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 14.8.2018 г.

Публикувано на: 14.08.2018 г.
Коментар: Образци за попълване - word
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 20.1.2021 г.

Решение за откриване № 47 / 14.8.2018 г.

Публикувано на: 14.08.2018 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Resh.nadzor.blokcheta.pdf 20.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 4.12.2018 г.

Публикувано на: 04.12.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 1 Стр.надзор Блокчета.pdf 20.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 4.12.2018 г.

Публикувано на: 04.12.2018 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 2 Стр.надзор Блокчета.pdf 20.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 4.12.2018 г.

Публикувано на: 04.12.2018 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 3 Стр.надзор блокчета.pdf 20.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 66 / 4.12.2018 г.

Публикувано на: 04.12.2018 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране и избор на изпълнител podp1.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 16.1.2019 г.

Публикувано на: 16.01.2019 г.
Коментар: Договор с приложения ОП.1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 DogovorOP.1_cor.rar 20.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 16.1.2019 г.

Публикувано на: 16.01.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 16.1.2019 г.

Публикувано на: 16.01.2019 г.
Коментар: Договор с приложения ОП.2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 DogovorOP.2_cor.rar 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 16.1.2019 г.

Публикувано на: 16.01.2019 г.
Коментар: Договор с приложения ОП.3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 DogovorOP.3_cor.rar 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 16.1.2019 г.

Публикувано на: 16.01.2019 г.
Коментар: Договор с приложения ОП.4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 DogovorOP.4.rar 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 16.1.2019 г.

Публикувано на: 16.01.2019 г.
Коментар: Договор с приложение ОП.5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 DogovorOP.5_cor.rar 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 16.1.2019 г.

Публикувано на: 16.01.2019 г.
Коментар: Договор с приложения ОП.6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 DogovorOP.6.rar 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 16.1.2019 г.

Публикувано на: 16.01.2019 г.
Коментар: Договор с приложения ОП.7
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 DogovorOp.7.rar 20.1.2021 г.