е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-4 / 5.4.2016 г.

"Доставка на оборудване на център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда", по проект BG05M9OP001-2.002-0236-C01 "Независим живот за жителите на Община Болярово", съфинансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г. процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 "Независим живот", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Публична покана № 1 / 5.4.2016 г.

Публикувано на: 05.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) публична покана.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 2 / 5.4.2016 г.

Публикувано на: 05.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.doc 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 8.4.2016 г.

Публикувано на: 08.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор на запитване.pdf 20.6.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 4 / 28.4.2016 г.

Публикувано на: 28.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 12.5.2016 г.

Публикувано на: 12.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor № 50 ot 12.05.2016.pdf 20.6.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 6 / 15.6.2016 г.

Публикувано на: 15.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за приключване на договора от дата 15.06.2016г..doc 20.6.2021 г.