е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Обществена поръчка ОП-3 / 14.5.2019 г.

Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности за проект "Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на Община Брезник", разделена на единадесет обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Количествени сметки № / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 KS-ta.rar 17.3.2021 г.

Документация № / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 1 sopica.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 2 velkovci VVM.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 3 velkovsi.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 4 noevci.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 5 gyrlo.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 6 brusnik.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 8 babica.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 7 giginci.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 9 razsadnik.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 10_11_gyrlo_slakovci 1.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 10_11_gyrlo_slakovci 2.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 10_11_gyrlo_slakovci 3.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 10_11_gyrlo_slakovci 4.rar 17.3.2021 г.

Обявление № 0300-57 / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obyavlenieSMR v.pdf 17.3.2021 г.

Решение за откриване № ОП-3 / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie SMR v.pdf 17.3.2021 г.

Решение за прекратяване на процедура № ВП-301 / 21.5.2019 г.

Публикувано на: 21.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie za prekratqvane.pdf 17.3.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 0300-57/5/ / 7.6.2019 г.

Публикувано на: 07.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie za vyzlojena porychka.pdf 17.3.2021 г.