е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Публична покана ЗОП-ПП-4 / 14.4.2016 г.

"ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ В СОУ "ХРИСТО БОТЕВ" В ГР. БРУСАРЦИ "

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.1.2021 г.
Файлове актуални към: 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-4 / 2 / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Коментар: Челен лист
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Челен лист и съдържание-СОУ.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-4 / 3 / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Коментар: Указания СОУ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Том II - указания СОУ.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-4 / 4 / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Коментар: Том 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Том I - публична покана.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-4 / 5 / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Коментар: Задание СОУ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Том III -задание СОУ.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-4 / 6 / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Коментар: Методика СОУ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Том IV -Методика за оценка СОУ.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП4 / 7 / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Том V -Проект на договор СОУ.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-4 / 8 / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Коментар: Образци СОУ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Том V I - образци-СОУ.rar 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-4 / ПП-11-8 / 1 / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Коментар: Публична покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПП-Проектиране НДЕФ.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПП-4 / 9 / 13.5.2016 г.

Публикувано на: 13.05.2016 г.
Коментар: Протокол от комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол от комисия Проектиране НДЕФ-8-4.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПП-4 / 10 / 3.6.2016 г.

Публикувано на: 03.06.2016 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор-проектиране НДЕФ за СОУ-Богоев Консулт ЕООД.pdf 5.1.2021 г.