е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-138/93 / 24.11.2014 г.

"Извършване на строителен надзор за обект "Пункт за управление на животински отпадъци

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Документация за участие № 0400-138/93 / 24.11.2014 г.

Публикувано на: 24.11.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 26.1.2021 г.

Други документи № 0400-138/93 / 24.11.2014 г.

Публикувано на: 24.11.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СЪОБЩЕНИЕ НСН.docx 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 0400-138/93 / 17.12.2014 г.

Публикувано на: 17.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 0400-138 / 9.1.2015 г.

Публикувано на: 09.01.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 0400-138 / 9.1.2015 г.

Публикувано на: 09.01.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) тех и ценово предложение.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 0400-138 / 8.5.2015 г.

Публикувано на: 08.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 прекратен договор.fed 26.1.2021 г.

Гаранции № 0400-138 / 13.5.2015 г.

Публикувано на: 13.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) освободена гаранция договор.jpg 26.1.2021 г.