е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Пазарни консултации ПК-2 / 16.7.2018 г.

"Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на кметствата - с. Сталийска махала, с. Замфир и с. Долно Линево, община Лом"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документация за участие № 1 / 16.7.2018 г.

Публикувано на: 16.07.2018 г.
Коментар: Покана за представяне на оферти във връзка с провеждане на пазарни консултации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PK2.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2 / 16.7.2018 г.

Публикувано на: 16.07.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_LOM_GRADI.docx 30.7.2021 г.

Документация за участие № 3 / 16.7.2018 г.

Публикувано на: 16.07.2018 г.
Коментар: Оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OFERTA_2.docx 30.7.2021 г.

Документация за участие № 4 / 16.7.2018 г.

Публикувано на: 16.07.2018 г.
Коментар: Декларация за липса на свързаност
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DEKLARACIQ_3.docx 30.7.2021 г.

Документация за участие № 5 / 16.7.2018 г.

Публикувано на: 16.07.2018 г.
Коментар: Техническо предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TEHNI4ESKO PREDLOJENIE_4.docx 30.7.2021 г.

Документация за участие № 6 / 16.7.2018 г.

Публикувано на: 16.07.2018 г.
Коментар: Ценово предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) CENOVO PREDLOJENIE_5.docx 30.7.2021 г.