е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-32 / 12.6.2020 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. Бистрица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Други документи № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Тех. документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 техническа документация.zip 19.5.2021 г.

Други документи № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: КСС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС_za profil.xlsx 19.5.2021 г.

Други документи № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: еЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 19.5.2021 г.

Решение за откриване № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 19.5.2021 г.

Обявление за ОП № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Общи условия, указания и образци -1.1. 12 06 2020.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка 12 06 2020.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образци.docx 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 13.8.2020 г.

Публикувано на: 13.08.2020 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 - бистрица.pdf 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 8.9.2020 г.

Публикувано на: 08.09.2020 г.
Коментар: Съобщение - цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_11185.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 14.9.2020 г.

Публикувано на: 14.09.2020 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 14.9.2020 г.

Публикувано на: 14.09.2020 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 14.9.2020 г.

Публикувано на: 14.09.2020 г.
Коментар: Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 181.pdf 19.5.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 51 / 14.9.2020 г.

Публикувано на: 14.09.2020 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение за класиране_signed.pdf 19.5.2021 г.

Обявление за ОП № / 9.11.2020 г.

Публикувано на: 09.11.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obiavlenie vuzl poruchka.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № / 9.11.2020 г.

Публикувано на: 09.11.2020 г.
Коментар: Договори с приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovori.rar 19.5.2021 г.