е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-32 / 12.6.2020 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. Бистрица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 9.7.2020 г.
Файлове актуални към: 9.7.2020 г.

Други документи № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.pdf 9.7.2020 г.

Други документи № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Тех. документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 техническа документация.zip 9.7.2020 г.

Други документи № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: КСС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС_za profil.xlsx 9.7.2020 г.

Други документи № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: еЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 9.7.2020 г.

Решение за откриване № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 9.7.2020 г.

Обявление за ОП № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление.pdf 9.7.2020 г.

Документация за участие № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Общи условия, указания и образци -1.1. 12 06 2020.pdf 9.7.2020 г.

Други документи № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка 12 06 2020.pdf 9.7.2020 г.

Други документи № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образци.docx 9.7.2020 г.